ຂະບວນການຜະລິດ

1.ໂຮງງານຜະລິດຂອງພວກເຮົາ

2. ວັດສະດຸ QC

2. ວັດສະດຸ QC

3. ການຕັດ

3. ການຕັດ

3. ການຕັດ

4. ການຂັດຄັ້ງທໍາອິດ

5. ການປະກອບ

6. ກາວ

7. QC

8. ຕະປູ

9.ຂັດ

10. QC

11. ຂັບ hinges ແລະ clasp

12. ການທາສີ

12. ສີຕາຍ

13. ການແກະສະຫຼັກ

13. ການແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີ

14. QC

14. QC

15. ພ້ອມທີ່ຈະຫຸ້ມຫໍ່

16. ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່

16.ການຫຸ້ມຫໍ່

17. ຫຸ້ມຫໍ່ດີ

18. ການໂຫຼດພາຊະນະ

[W7JRD]MW1MZJMF_0X~3D29